Conform Ministrului Finațelor Publice, Eugen Teodorovici,  noua lege a insolvenței este absolut necesară pentru a opri practicile abuzive și pentru a asigura șanse egale pentru dezvoltarea afacerilor.

„Ordonanţa adoptată azi completează procedurile de insolvenţă şi include mai multe măsuri necesare asigurării de şanse egale pentru dezvoltarea afacerilor sau mediului de afaceri şi consolidării unui mediu de afaceri sănătos în România. Modificările din legislaţie au rolul de a stopa unele practici abuzive, cât şi inducerea repetată de insolvenţe în scopul extragerii de la plata obligaţiilor financiare către parteneri şi către bugetul de stat”, a spus ministrul Teodorovici.

În aplicarea Legii insolvenței în formele anterioare s-a sesizat faptul că mediul concurențial este afectat de folosirea procedurilor de insolvență în mod abuziv, cu scopul de a se sustrage de la achitarea datoriilor către bugetul de stat.

Drept urmare, noua Lege a insolvenței are ca scop principal eficientizarea mecanismelor de recuperare a creanțelor bugetare și acordarea șanselor optime de redresare a societăților aflate în insolvență.  Specialiștii consideră că prin aceste aspecte se va îmbunătăți întreg climatul de afaceri, se vor recupera mai rapid creanțele și în final se vor atinge obiectivele de creștere economică.

În plus, în contextul în care în acest moment există peste 6.000 de societăți în insolvență, dar în perioada de observație, acestea au un număr total de angajați de peste 64.000, Guvernul consideră că aceste noi acte normative vor redresa situațiile societăților și astfel salariații nu vor mai avea de suferit.

În fapt, se susține  idea că actuala legislație permite prea ușor declararea stării de faliment pentru societăți care de fapt pot fi reintroduse în circuitul economic și că aplicarea în continuare a legislației în forma anterioară poate avea grave consecințe economice și sociale.