Documentele care trebuie anexate la cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale, sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Anexa 1 la Ordinul nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonarii la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.

Printre actele necesare, se numără: copia ultimei situații financiare anuale, situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale; copia ultimei balanțe de verificare etc.

Condițiile de acordare a eșalonării la plată sunt cele prevăzute în ordinul menționat precum și la art. 186 din Codul de procedură fiscală:

  • debitorul să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată,
  • să aibă constituită garanția potrivit legii, să nu se afle în procedura insolvenței,
  • să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare,
  • să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența si/sau răspunderea solidară,
  • să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal.

Chiar și o persoană fizică autorizată poate solicita eșalonare la plată. Se constituie garanții pentru sumele solicitate la eșalonare mai mari de 5000 lei. Prin excepție, pentru debitorii care nu constituie niciun fel de garanție ca urmare a faptului că nu dețin niciun fel de bunuri în proprietate, eșalonarea se acordă pe cel mult 6 luni, atât pentru obligațiile fiscale principale, cât și pentru dobânzile și penalitățile de întârziere.

Potrivit prevederilor art.193 alin. 2 din Codul de procedură fiscală, pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, de peste 5.000 lei în cazul persoanelor fizice și, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice, este necesară constituirea de garanții.