Inovarea nu se află printre prioritățile companiilor din România. O dovedește un raport al Institutului Național de Statistică, potrivit căruia în perioada 2014 – 2016 doar 10% din întreprinderi au desfășurat activități inovatoare. Însă, și între acestea există firme cu inovații nefinalizate și/sau abandonate.

Datele INS arată că, în perioada 2014-2016, din totalul de 28.809 întreprinderi, un număr de doar 2.925 întreprinderi au desfăşurat activităţi inovatoare. Dintre acestea, 2.795 sunt inovatori de succes, restul fiind întreprinderi cu inovaţii nefinalizate şi/sau abandonate.

Potrivit INS, din totalul întreprinderilor inovatoare, 2,5% au introdus sau implementat numai produse şi/sau procese noi sau îmbunătăţite semnificativ, în timp ce 4,8% dintre acestea au implementat numai inovaţii de organizare şi/sau de marketing, noi sau îmbunătăţite semnificativ. Doar o pondere de 2,9% din întreprinderile inovatoare au avut atât inovaţii de produse şi/sau procese, cât şi inovaţii de organizare şi/sau de marketing.

Din totalul întreprinderilor cu inovaţii de produse şi/sau procese (indiferent de inovaţiile de organizare şi/sau de marketing), 1,5% au avut inovaţii numai de produse, 1,7% au avut inovaţii numai de procese, iar 1,8% au avut atât inovaţii de produse cât şi de procese. Din întreprinderile cu inovaţii de organizare şi/sau de marketing (indiferent de inovaţiile de produse şi/sau procese), ponderea întreprinderilor cu inovaţii numai de organizare a fost de 2,6%, în timp ce întreprinderile cu inovaţii numai de marketing a fost de 1,9%. O pondere mai mare au înregistrat întreprinderile care au avut atât inovaţii de organizare cât şi de marketing de 3,2%.

Întreprinderile din sectorul industriei au fost mai inovatoare, având o pondere de 10,3% în total întreprinderi, în timp ce cele din sectorul serviciilor au reprezentat 10% din total întreprinderi. În activităţile economice ale sectorului industriei, industria prelucrătoare deţine o pondere de 97,5%, restul sectoarelor de activitate având ponderi mult mai mici. În activităţile sectorului servicii, ponderea cea mai mare a întreprinderilor inovatoare, în total întreprinderi este deţinută de comerţul cu ridicata 37,6%, urmat de sectorul transport şi depozitare cu 23,5%, informaţii şi comunicaţii 23,4%, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 11,1% şi intermedieri financiare şi asigurări cu 4,4%.

Pentru perioada 2014-2016, activităţile economice cele mai inovatoare, calculate după ponderea acestora în total întreprinderi din sectorul lor de activitate, au fost cele din: activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 25,1%, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 24,2% şi cercetare-dezvoltare 20,4%.

În perioada analizată, 38,4% din întreprinderile cu produse şi/sau procese inovatoare au folosit un tip de finanţare publică pentru activităţile inovatoare, primită de la diferite nivele guvernamentale (autorităţi locale sau regionale, agenţii centrale guvernamentale sau ministere şi de la Uniunea Europeană), potrivit INS. Cele mai multe au primit fonduri de la Uniunea Europeană 24,0%, 17,8% au primit fonduri de la agenţii guvernamentale sau de la ministere, 4,4% au primit fonduri de la autorităţi locale/regionale. În sectorul industriei, ponderea întreprinderilor care au primit un tip de finanţare publică a fost mai mare, respectiv 43,8%. În sectorul serviciilor doar 31,7% din întreprinderi cu produse şi/sau procese inovatoare au primit un tip de fond public de la un anumit nivel guvernamental sau de la Uniunea Europeană.

Din totalul întreprinderilor, 75,3% au considerat că în perioada analizată nu au avut niciun motiv pentru a inova şi 14,5% au luat în considerare necesitatea unei inovaţii, dar au întâmpinat bariere prea mari pentru a inova, mai arată raportul INS.

Cele mai ridicate ponderi ale inovării s-au înregistrat în Regiunea Sud-Est 16,9% şi Regiunea Nord-Est 13,8%, iar cele mai scăzute ponderi au fost în Regiunea Sud. Muntenia 4,2% şi Sud-Vest Oltenia 3,2%.