Dacă societatea dumneavoastră întâmpină dificultăți financiare, acesta este momentul oportun să vă adresați unui specialist în insolvență.

Reorganizare judiciară are ca scop salvarea societății aflată în incapacitate temporară de plată și achitarea într-o proporție cât mai mare a sumelor datorate creditorilor.

Planul de reorganizare reprezintă modalitatea prin care societatea își propune să evite falimentul. Acesta este de fapt un plan de afaceri având toate caracteristicile acestuia, cu principala diferență că, în loc să fie prezentat unei bănci sau unui alt investitor financiar, el va fi supus aprobării persoanelor cărora societatea le datorează deja bani, și anume creditorilor.

Cine poate depune un plan de reorganizare?

• Societatea debitoare, prin administratorul special și cu acordul adunării generale a acționarilor/asociaților în termen de 30 de zile de la afișarea tabelului definitiv al creanțelor*;
• Administratorul judiciar (în același termen);
• Unul sau mai mulți creditori deținând împreună cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor înscrise în tabel.

Ce trebuie să conțină un plan de reorganizare

• Planul poate să prevadă fie restructurarea și continuarea activității societății debitoare, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinație între celor două variante.
• Planul va indica perspectivele de redresare ale societății, mijloacele de finanțare,contextul pieței.
• Planul de reorganizare va prevedea în mod obligatoriu programul de plată al creanțelor. Plata propusă prin planul de reorganizare poate fi totală sau parțială.

Planul de reorganizare poate dura maximum trei ani și va fi supus votului și aprobării adunării creditorilor. Nu pot participa la votarea planului creditorii care nu au fost incluși în tabelul definitiv al creanțelor, aceștia fiind considerați decăzuți din drepturi, și, creditorii din grupa creditorilor subordonați.

Desfășurarea reorganizării judiciare pe parcursul planului

Pe parcursul procedurii, societatea va fi condusă de administratorul special (reprezentant al acționarilor/asociaților) sub supravegherea administratorului judiciar, conform planului de reorganizare confirmat prin sentința judecătorului-sindic. Trimestrial, debitoarea, prin administratorul judiciar sau administratorul special, va trebui să prezinte rapoarte comitetului creditorilor. Aceste rapoarte vor fi depuse și la grefa tribunalului fiind accesibile tuturor creditorilor. Dacă debitoarea nu respectă planul de reorganizare, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori poate solicita judecătorului-sindic intrarea în faliment.

Din reorganizare judiciară se poate ieși fie prin revenirea societății la statutul firesc de comerciant, fie prin intrarea în faliment. În ambele cazuri, trecerea dintr-o stare în alta se va produce printr-o hotărâre a judecătorului-sindic.

În cazul falimentului, activitatea societății comerciale se oprește, urmând ca, în timp cât mai rapid, lichidatorul să vândă totalitatea bunurilor, să încaseze creanțele societății iar banii obținuți să fie distribuiți către creditori. În cazul în care după distribuirea banilor către creditori rămân sume disponibile acestea vor fi distribuite către acționari/asociați.

*Nu va putea propune un plan de reoganizare debitorul care într-un interval de 5 ani anteriori a mai fost subiectul unei proceduri de insolvență (sau dacă a contestat deschiderea procedurii la cererea creditorului).