POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Societatea prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor (fie  sunt sau nu înregistrați) atunci când utilizează Site-ul și/sau orice Serviciu oferit de AA TOTAL INSOLVENCY IPURL (spre exemplu când participați la campaniile noastre).
Această politică de confidențialitate („Politică”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care Noi vom respectă drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).
ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL SAU ORICARE DINTRE SERVICIILE NOASTRE, VA RECOMANDĂM  CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VA SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.
1. CINE ESTE RESPONSABIL DE PRELUCRAREA DATELOR DVS.?
AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, o societate profesională unipersonală, cu sediul în România , este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul Site-ului și/sau în contextul Serviciilor oferite prin intermediul sau în legătură cu Site-ul.
Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea poate fi contactată folosind următoarele date de contact:
Responsabilul cu Protecția Datelor
AA TOTAL INSOLVENCY IPURL
CIF: RO25931349
Adresa: STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU, NR.81-83, ET.1,
AP.2, București
Telefon: 0212121734
E-mail: office@aatotal.ro
2. CE DATE PRELUCRĂM?
Societatea prelucrează datele personale pe care ni le furnizaţi atunci când utilizaţi Site-ul (e.g. când comentați în secțiunea de comentarii), va înregistrați pe pagină noastră,  vă înscrieţi în campaniile noastre (și/sau campaniile organizate împreună cu partenerii noștri), doriţi să primiţi comunicări comerciale sau să participaţi la sondajele şi chestionarele noastre, sau ne contactați prin orice mijloace de comunicare
De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a va recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane  utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politică privind Cookies.
Transmiterea de comunicări comerciale, invitaţîi de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje.

Dorim să vă informăm în legătură cu serviciile oferite de Societate, de a vă lansa invitaţîi de a participa la conferințe, sesiuni de comunicare, la sondaje sau de a răspunde la chestionare şi pentru a vă comunica alte informaţîi similare care considerăm că pot fi de interes pentru dumneavoastră.
Executarea contractului încheiat cu noi

Atunci când solicități furnizarea unor servicii putem prelucra anumite date personale necesare pentru aceste scopuri.

Gestiunea relațiilor cu Utilizatorii și suport

Avem interesul  oferim servicii adecvate prin intermediul Site-ului tuturor persoanelor care îl acceseazăPrin urmare, prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru scopul gestiunii relațiilor cu Utilizatorii Site-ului, spre exemplu atunci când ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitățile Site-ului, întrebări cu privire la serviciile Societățîi oferite prin Site etc. Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim constând în interesul nostru de a asigura servicii adecvate.
Analize și statistici privind funcționarea
Site-ului, cookies și tehnologii similare
Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorii sau pe care le colectăm în contextul utilizării Serviciilor pentru scopul efecturarii unor analize și statistici privind Serviciile noastre, inclusiv a modului în care funcționează Site-ul sau sunt oferite Serviciile. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajută  înțelegem mai bine cum am putea  îmbunătățim Serviciile noastre sau funcționalitățile Site-ului.În efectuarea analizelor și statisticilor utilizăm de asemenea cookies și alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookies.
De asemenea, cookie-urile și tehnologiile similare sunt utilizate pentru a va oferi publicitate bazată pe interes.
Conectare prin rețelele de socializare
Am implementat diverse mecanisme de interconectare cu paginile de socializare, cum ar fi Facebook, Twitter, Youtube și Instagram și astfel  aveți posiblitatea  accesați conținutul postat de noi pe Site și sau conturile noastre asociate pe acele rețele sociale mai facil.Dacă accesați contintul postat pe acele rețele de socializare sau comentați pe acele rețele de socializare, sau accesați Site-ul prin intermediul contului de Facebook, o serie de date publice din profilul dvs. de pe acele rețele de socializare ne vor fi transmise și nouă de către operatorii acelor rețele de socializare.
Îndeplinirea unor obligaţii legale
Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligaţiile legale ce ne revin, cum ar fi: · plata impozitelor şi a contribuţiilor relevanteraportarea către autorităţile fiscale relevante şi ţinerea unor evidenţe contabile; · arhivarea datelor conform legislaţiei aplicabile;
Apărarea drepturilor şi intereselor în justiţie
Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie în cadrul unei proceduri în faţa unei instanţe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.
1. CUI DEZVĂLUIM DATELE?
Putem dezvălui datele dvs cu caracter personal către (i) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi (din EEA sau din state terțe) implicate în furnizarea Serviciilor, inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plata pentru diverse facilități de plata, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail),; (îidacă avem obligația de a divulgă datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau (iiidacă ni se cere sau ni se permite în alt mod  facem acest lucru conform legislație aplicabile.
De asemenea, datele dvs cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politici privind Cookies.
2. CÂT PĂSTRĂM DATELE?
Păstrăm datele dvs cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, dacă sunteți parte într-un dosar instrumentat de către societatea nostră, datele dumneavostră cu caracter personal vor fi pastrate pe întreaga durata a instumentării dosarului, plus o perioada minima de 3 ani de la încetare (cât este termenul de prescripție pentru acțiuni în justiție), de asemenea, dacă sunteți un adjudecatar al bunurilor valorificate de către societatea noastră prin licitație, putem păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a fost emis ultimul act de procedură în dosarul în care s-a organizat licitația. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioadă mai lungă, în scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.
3. CE DREPTURI AVEȚI ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?
Conform legii, va sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:
a)     Dreptul de acces: puteți obține de la noi confirmarea  prelucrăm datele dvs. personale, precum și informațîi privind specificul prelucrării
b)    Dreptul de a corectă datele: ne puteți solicită  modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz,   completăm datelele care sunt incomplete.
c)     Dreptul la ștergereputeți solicită ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (îi) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.
d)    Retragerea consimtamantului și dreptul de opoziție
puteți  va retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ. De asemenea va puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketinginclusiv profilarilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societățîidin motive care țîn de situația dvs. specifică.
e)     Restricționare în anumite condiții puteți solicită restricționarea prelucrării datelor dvs. personale
f)     Dreptul la portabilitatea  datelor în măsură în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți  ne solicitățiîn condițiile legii,  furnizăm datele dvs. într-o formă structuratăutilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă ne solicitați acest lucru, putem  transmitem datele dvs. unei alte entitățidacă este posibil din punct de vedere tehnic.
g)    Dreptul de a depune o plangerela autoritatea de supraveghere aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați  v-au fost încălcate drepturile:Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 BucureștiRomânia
anspdcp@dataprotection.ro
PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENȚIONATE LA SECȚIUNEA 1 (DATE DE CONTACT).