Ce este insolvența?

Insolvența unei firme se caracterizează prin incapacitatea de plată sau insolvabilitatea acesteia în urma acumulării unor datorii către diverși creditori. După data deschiderii procedurii nu se vor mai percepe alte penalități și accesorii.

Există câteva elemente esențiale pentru ca cererea să fie încuviințată de către instanță, în cazul insolvenței vorbim de Tribunalul în a cărei circumscripție se află societatea debitoare și anume:

Creanță trebuie sa fie:

 • Certă – trebuie să rezulte din acte, documente contabile etc. recunoscute și acceptate de către debitor
 • Lichida – creanța sau cu alte cuvinte suma de bani trebuie să fie determinată sau cel puțin determinabilă din documente
 • Exigibilă – creanța să fie deja scadentă prin urmare poate fi solicitată oricând de creditor

Ce este insolvența la cererea debitorului:

 • Debitorul sau societatea aflată în dificultate poate solicita instanței (Tribunalului) intrarea în procedura insolvenței. Cererea trebuie susținută de documentele care atestă cuantumul datoriilor și care trebuie să depășească pragul prevăzut de lege de 40.000 lei, trebuie să declare faptul că societatea nu a mai fost supusă procedurii în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii și a faptului că administratorul societății nu a fost condamnat definitiv pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 21/2006 (infracțiuni prevăzute de art. 67 lit. J din legea 85/2014).
 • Se vor mai anexa cererii și situațiile contabile aferente ultimilor 3 ani (bilanțuri, balanțe), o listă cu creditorii și adresele acestora, lista cu bunurile societății și conturile bancare conform art. 67 din legea 85/2014.
 • Cererea se va judeca cu prioritate în termen de 5 zile de la depunerea acesteia, fără a se cita părțile.

Ce este Insolvența la cererea creditorului

 • Creditorul care deține un drept de creanță asupra unei alte firme poate solicita instanței intrarea acesteia din urmă în procedura insolvenței.
 • În cazul în care mai mulți creditori introduc cereri de intrare în insolvență asupra aceleiași societăți, acestea se vor atașa dosarului format cu ocazia introducerii primei cereri (cererea cea mai veche).

Deschiderea procedurii insolvenței

După deschiderea procedurii, administratorul judiciar desemnat va notifica prin posta toți creditorii, în funcție de lista depusă de administratorul societății debitoare și va publica în Buletinul Procedurilor de Insolvență această notificare. Această notificare va conține informații importante cum ar fi termenul limită pentru depunerea cererii de creanță asupra averii creditorului.

Cum se procedează dacă cererea de admitere a creanței nu a fost depusă în termenul prevăzut prin sentință?

 • În cazul acesta sunt slabe șansele de a vă mai înscrie la masa credală, rămâne la latitudinea administratorului judiciar iar în cazul în care nu va accepta creanța singura opțiune este de a face contestație la tabel, iar contestațiile se pot depune în termen de 5 zile de la afișarea tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Singurul motiv pe care îl puteți invoca este faptul ca nu ați fost notificați de administratorul judiciar și să solicitați repunerea în termen dar în cazul în care notificarea a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență în timp nu prea există șanse de reușită deoarece legea nr. 85/2014 prevede că toate actele de procedură se comunică prin acest buletin.

Planul de reorganizare al fimei

In cazul în care societatea și-a declarat intenția de reorganizare după intrarea în insolvență prin administratorul special, după definitivarea tabelului preliminar și soluționarea tuturor contestațiilor, va putea depune un plan de reorganizare după data depunerii tabelului definitiv într-un termen de maxim 30 de zile, plan care va fi supus votului adunării creditorilor, convocată de administratorul judiciar.

Ce se întamplă în perioada reorganizării judiciare

 • Societatea își va desfășura în continuare activitatea, iar judecătorul sindic va stabili termene de judecată de obicei la 6 luni pentru verificarea activității în această perioada (daca s-au făcut plățile către creditori conform planului de reorganizare).
 • În cazul în care plățile nu sunt la zi, orice creditor va putea solicita intrarea societății în faliment.

Când se deschide falimentul ?

 • În cazul în care societatea nu reușește să își achite datoriile către creditori conform planului de reorganizare aprobat, judecătorul sindic va dispune intrarea în faliment.

Efecte ale intrării în faliment:

 • Se va ridica dreptul de administrare
 • Se va dispune dizolvarea societății
 • Se vor lichida bunurile din averea firmei iar sumele provenite din vânzarea acestora vor fi distribuite în cardul procedurii conform prevederilor legale.

Ieșirea din insolvență

 • În cazul în care planul de reorganizare reușește iar toate creanțele se plătesc la zi, judecătorul sindic va dispune închiderea procedurii insolvenței.

Procedura insolvenței se deschide fie la cererea debitorului (a firmei cu probleme), fie la cererea unui creditor (a unei firme căreia societatea îi datorează o anumită sumă de bani).