Mandat ad-hoc

În cazul în care constatați că societatea dumneavoastră este în imposibilitate de plată a debitelor, avocații și specialiștii noștri vă propun o soluție viabilă de evitare a procedurii insolvenței: mandatul ad-hoc. 

O procedură confidențială, declanșată la cererea debitorului, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanță, negociază cu creditorii în scopul realizării unei înțelegeri între unul sau mai mulți dintre aceștia și debitor în vederea depășirii stării de dificultate în care se află societatea acestuia din urmă.

Avantajele procedurii constau în faptul că mandatarul ad-hoc este un specialist, independent de părți, cu probitate profesională care, în cele mai multe cazuri, obține concesii din partea creditorilor pe care dumneavoastră nu le-ați fi obținut vreodată.

Prin urmare, principala caracteristică a procedurii o reprezintă confidențialitatea în sensul că parților le este interzisă divulgarea sub orice formă de informații referitoare la procedură.

Această caracteristică reprezintă și principalul avantaj al procedurii: concurenții, clienții, ceilalți participanți în piața relevantă în care iși desfășoară societații dumneavoastră nu vor afla de desfășurarea acestei proceduri.

În cazul în care creditorii sau mandatarii/prepușii acestora încalcă obligația de confidențialitate, pot fi obligați la plata de daune, conform regulilor dreptului comun.

Deși procedura nu este obligatorie pentru creditori, totuși aceștia vor trebui să demareze negocieri cu mandatarul, deoarece în caz contrar riscă deschiderea procedurii insolvenței caz în care marja de negociere a acestora este semnificativ diminuată.

Procedura se desfășoară în cadrul Tribunalului în circumscripția căruia iși are sediul societatea dumneavoastră.

Demararea procedurii presupune depunerea unei cereri la instanța competentă în care se solicită numirea mandatarul ad-hoc. Cererea trebuie să fie motivată temeinic cu privire la cauzele care determină starea de dificultate în care se află societatea și care necesită numirea mandatarului.

Dacă instanța constată că cererea este temeinică și se impune numirea mandatarului, iar mandatarul întrunește condițiile legale, atunci o admite prin încheiere definitivă.

Durata mandatului ad-hoc este de maxim 90 de zile, termen în care mandatarul poate propune și obține: ștergeri de datorii, reeșalonări sau reduceri parțiale, continuarea sau încetarea unor contracte, reduceri de personal, etc.

Deși mandatarul este independent de părți, demersurile acestuia se concretizează în obținerea unor rezultate favorabile societății dumneavoastră, în vederea evitării insolvenței.

Mandatul ad-hoc încetează, conform Legii nr. 85/2014, în urmatoarele trei situații:

  • denunțarea unilaterală a mandatului de către debitor sau de către mandatarul ad-hoc;
  • prin încheierea înțelegerii (acordului) asupra modului de depășire a situației de dificultate financiară în care se află debitorul, înțelegere care este, de altfel, obiectivul fixat de lege mandatarului ad-hoc;
  • prin depășirea perioadei de 90 de zile în care mandatarul ar fi trebuit să încheie înțelegerea cu creditorii săi, fără ca acest acord să se fi încheiat.

La cererea debitorului sau a mandatarului ad-hoc, președintele tribunalului va constata încetarea mandatului ad-hoc, prin încheiere definitivă.